Udforsk vores galleri

Prøv vores 3D beregner

Se vores guides eller kontakt os

Bestil vareprøver i dag!

Privatlivspolitik

Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Postnummer & By
E-mail
Telefon

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger at vi kan kontakte dig pr. Mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos Kompositterrasse.dk og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugreoplysninger forsvarligt og iht dine rettigheder som bruger.100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af person-oplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Hvem har adgang
Direktøren for Kompositterrasse.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på Kompositterrasse.dk er Jonas Dahl, Direktør.

Tredjemand
Oplysninger afgivet til Kompositterrasse.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstruturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgining på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt
Som registreret hos Kompositterrasse.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Kompositterrasse.dk via e-mail Kontakt@kompositterrasse.dk.

Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kompositterrasse.dk. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området Lilleringvej 2, 8462 Harlev. 21853137, Kontakt@kompositterrasse.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder go forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution
Er der noget galt med din ordre eller lever den ikke op til dine forventninger, venligst kontakt os så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Cookies
En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et progam og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer. Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På Kompositterrasse.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknikst funtionalitet der kan huske dine indstillinger.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

– Anonym brugerstatistik (google analytics)
– Besøgsstatistik fra facebook (facebook)
– On-page chat modul (Zendesk chat – www.zopim.com)

Sidst opdateret 28. juni 2018